Chinnarith's Blog

สิ่งหนึ่งที่ผมได้ศึกษาจากการไม่สบาย

Posted on: มีนาคม 4, 2010

ผมไอและมีน้ำมูกมา 3 สัปดาห์แล้ว ไปหาหมอที่โรงพยาบาล สิ่งที่ได้ คือ ยาลดน้ำมูกและยาฆ่าเชื้อ ผมจึงได้ศึกษาเพิ่มเติม พบว่า ตัวที่สำคัญเลยคือยาฆ่าเชื้อ ดังนั้นจึงอยากสรุปเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผมได้กินไป

     สัปดาห์ที่ 1 => หมอให้ยาฆ่าเชื้อ AMK Tab => ยาสูตรผสมระหว่างอะมอกซิซิลลินและคลาวูลาเนท (amoxicillin and clavulanate) เป็นยากลุ่มเพนิซิลลินและยาต้านเอนไซม์เบต้าแล็คทาเมส (penicillins and beta-lactamase inhibitors) เป็นยาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อ => ยานี้จัดอยู่ในกลุ่ม Antibiotics และ Penicillins => หลังจากกินหมด ปรากฎว่า ไม่หาย

     สัปดาห์ที่ 2 => หมอให้ยาฆ่าเชื้อ Lefloxin 500 MG. Tablet => ลีโวฟลอกซาซิน (levofloxacin) ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ออกฤทธิ์โดยฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย => ยานี้จัดอยู่ในกลุ่มยา Antibiotics และ Fluoroquinolones  => หลังจากกินหมด ปรากฎว่า ไม่หาย

     สัปดาห์ที่ 3 => หมอให้ยาฆ่าเชื้อ AVELOX 400 MG. Tablet=> โมซิฟลอกซาซิน (moxifloxacin) เป็นยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones) ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ออกฤทธิ์โดยฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย  => ยานี้จัดอยู่ในกลุ่มยา Antibiotics และ Fluoroquinolones  => ยังไม่รู้กินอยู่

     หมายเหตุ AVELOX ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของระบบทางเดินหายใจ ปอด หลอดลม ไซนัส และรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังและช่องท้อง ยาไม่สามารถใช้รักษาโรคหวัดหรือการติดเชื้อไวรัส

    สรุป คือ หมอก็ยังพยายามให้กินยาในกลุ่ม Antibiotics และ Fluoroquinolones อยู่ แต่เปลี่ยนชื่อยาทางการค้าไปเรื่อยๆ

แล้วผมก็พยายามไปถามข้อมูลร้านเภสัชประมาณ 4-5 ร้าน เพิ่มเติมว่าอยากซื้อยาฆ่าเชื้อตัวเดียวกับยาล่าสุดที่ได้ โดยส่วนใหญ่เขาจะยาพวก ซิโพรฟลอกซาซิน (ciprofloxacin) ซึ่งเป็นยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones) เหมือนกัน

อ้างอิงข้อมูลจาก http://healthy.in.th

มารู้จักกับ Fluoroquinolones กันเถอะ

         Fluoroquinolones เป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะในกลุ่มควิโนโลนซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมี ยาปฏิชีวนะในกลุ่มควิโนโลนรุ่นแรก เช่น Nalidixic acid, Oxolinic acid และ 4- quinolone ต่อมามีการเติม fluorine ในสูตรโครงสร้างเดิมของ Quinolones เรียกสารที่ได้ในกลุ่มนี้ว่า Fluoroquinolones ตัวอย่างยาปฏิชีวนะในกลุ่มนี้ได้แก่ Ciprofloxacin, Ofloxacin, Moxifloxacin, Norfloxacin, Levofloxacin, Lomefloxacin, Pefloxacin, Gatifloxacin, Sparfloxacin, Grapafloxacin, Trovafloxacin, Fleroxacin,Temafloxacin, Enoxacin, Clinafloxacin และ Rufloxacin เป็นต้น

          โรคที่ใช้ยากลุ่ม Fluoroquinolones รักษา เช่น โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยากลุ่มนี้บางตัวทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ได้แก่

1. Fleroxacin ถูกถอนออกจากตลาดในปี 1990 เนื่องจากพบอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง คือ phototoxicity
2. Temafloxacin ถูกถอนออกจากตลาดในปี 1992 เนื่องจากพบอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง คือ severe hypoglycemia, hepatic and renal dysfunction, haemolytic anemia และ anaphylaxis หรือเรียกว่า temafloxacin syndrome
3. Grepafloxacin ถูกถอนออกจากตลาดในปี 1999 เนื่องจากพบอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง คือ QT interval prolongation
4. Trovafloxacin ถูกถอนออกจากตลาดในปี 1999 เนื่องจากพบอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง คือ liver toxicity ซึ่งมีผู้ป่วยบางรายเสียชีวิต
5. Sparfloxacin ถูกถอนออกจากตลาดในปี 2001 เนื่องจากพบอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง คือ phototoxicity และ cardiotoxicity
6. Moxifloxacin และ Levofloxacin ถูกกำหนดให้เพิ่มคำเตือนในฉลากยาว่า การใช้ยานี้อาจทำให้เกิด QT interval prolongation
7. Gatifloxacin ถูกกำหนดให้เพิ่มคำเตือนในฉลากยาว่า การใช้ยานี้อาจทำให้เกิด QT interval prolongation และอาจมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

RSS ข้ออัปเดตจาก ReadyViva

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
Advertisements
%d bloggers like this: